Klima in lega

Na valovitih gričih ob obali slovenske Istre se od Debelega rtiča do Sečovelj razprostira vinorodni okoliš Slovenska Istra. Izjemne naravne danosti so skrbnim istrskim vinarjem omogočile bogato tisočletno tradicijo vinarstva in vinogradništva, ki jo v podjetju Vinakoper nadaljujemo z delom na desetih sončnih vinogradniških legah, ki se razprostirajo na  590 hektarjih istrske zemlje. Izrazito flišno območje, eocenske starosti, razrezano v podolgovate hrbte ter vmesne rečne in potočne doline, doseže do 330 m nadmorske višine in ima izrazito submediteransko podnebje, ki na višjih legah začne prehajati v celinsko.

 

Vinorodni okoliš Slovenska Istra delimo v dva podokoliša:

  • Obalni okoliš predstavljajo Miljski Hrib, Tinjan, dolina Rižane do njene zožitve ter predeli, ki so na široko odprti proti morju in imajo najbolj mediteranski značaj. Tu se povprečne letne temperature gibljejo okrog 13,8 °C, povprečje v vegetacijski dobi (april – september) znaša 19,4 °C, srednja minimalna temperatura v januarju pa je 1,6 °C. Slana je redek pojav, prvič v sezoni se pojavi okoli 15. novembra, zadnjič pa okoli 31. marca. Obalni okoliš letno prejme okoli 1.000 mm padavin.
  • V notranji podokoliš uvrščamo najvišje predele Tinjana in flišne hrbte na razvodnici proti Mirni, Dragonji in Rokavi. Zaradi pomaknjenosti v notranjost in višje nadmorske višine so tu prisotni klimatski pogoji, ki so bolj značilni za submediteransko podnebje.